74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

Wykłady

Lekcja "Od minimalizmu do przepychu czyli o teatralnych modach w XX i XXI w" poprowadzi Krzysztof Dix.

 

Lekcję o teatrze

„Od minimalizmu do przepychu czyli o teatralnych modach w XX i XXI w.” – poprowadzi Krzysztof Dix

 

 

Druga połowa XX wieku była w historii europejskiego teatru okresem dynamicznych i wielokierunowych zmian. W tym właśnie czasie doszło do zasadniczych przewartościowań, które trwale wpłynęły na myślenie o roli i zadaniach reżysera u ukształtowały naszą teatralną współczesność. Tekst dramatu, tradycję inscenizacyjną, kwestię wierności autorowi zaczęto traktować o wiele swobodniej, co z jednej strony przyczyniło się do prawdziwego wybuchu kreatywności artystów i bezprecedensowej stylistycznej różnorodności dzisiejszego teatru, z drugiej zaś wciąż prowokuje rozmaite pytania i oskarżenia – m.in. o powierzchowność takiego podejścia, brak ideowej i estetycznej korespondencji między tekstem a jego sceniczną realizacją, skłonność reżyserów do łatwych prowokacji i ich schlebianie własnemu ego.

 

 

Krzysztof Dix (doktorant Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim) na kolejnej lekcji w ramach Alchemii teatralnej opowie na wybranych przykładach konkretnych sztuk, jak na przestrzeni ostatnich 50 lat, jak zmieniały się teatralne mody oraz o wielkich indywidualnościach – od Luchina Viscontiego po Krzysztofa Warlikowskiego – które miały największy wpływ na kształtowanie się nowych tendencji. 

 

godz.8.00 - III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

godz.10.55 - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

GODZ.12.40 - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

lekcja prof. M.Kocura

 

Zaplanowane lekcje o teatrze z prof.Morosławem Kocurem w 2017 r.

 

Laboratoria teatralne w XX wieku - 7 października

 

Teatr współczesny, jak wiele rewolucji, rodził się w odosobnieniu. Profesor M.Kocur opowie o kilku pionierskich projektach artystycznych, realizowanych na peryferiach, przez małe zespołu opętanych sztuką szleńców pod wodzą charyzmatycznych wizjonerów. Najsławniejszy z nich, Jerzy Grotowski, ostatecznie nawet nazwał swój zespół wprost Teatrem Laboratorium.

 

Pejzaż po Grotowskim – 4 listopada

Wykład "Mężczyzna w teatrze"

Serdecznie zapraszamy na wykład „MĘŻCZYZNA W TEATRZE”, który wygłosi prof. Mirosław Kocur 3 GRUDNIA 2016 o godz.12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.

 

Mirosław Kocur – reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UWr, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.

wykład prof. M.Kocura 'KOBIETA W TEATRZE"

Serdecznie zapraszamy na wykład „KOBIETA W TEATRZE”, który wygłosi prof. Mirosław Kocur 29 października 2016 o godz.12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.

 

Mirosław Kocur – reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UWr, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.

 

Wykład "CIAŁO W TEATRZE"

 

Serdecznie zapraszamy na wykład „Kult opętania w Brazylii”, który wygłosi prof. Mirosław Kocur – 8.10.2016-godz.12.00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

 

Mirosław Kocur – reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.

 

wykład „Ludzie i lemury na Madagaskarze”,

Serdecznie zapraszamy na wykład „Ludzie i lemury na Madagaskarze”, który wygłosi prof. Mirosław Kocur – 14.11.2015-godz.13.00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, ul.Franciszkańska 18

 

 

 

Mirosław Kocur – reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”

 

 

 

wygłosi profesor Mirosław Kocur

 

24 października - Kultu opętania w Brazylii

 

 

 

14 listopada - Szamani w Nepalu

 

Mirosław Kocur – reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.