74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

Wykłady

lekcja "Zwierciadło reżysera"

 

Zwierciadło reżysera

 

Miniony wiek był dla teatru czasem nieustannych reform i kolejnych, często podążających w rozbieżnych kierunkach, rewolucyjnych zamysłów, które fundamentalnie tę sztukę odmieniły. Dziedzictwem tej burzliwej epoki jest dzisiejsze, niespotkane nigdy wcześniej, bogactwo i zróżnicowanie stylistyk, podejść, myślenia o teatralnej materii. Czas manifestów i wielkich programów jednak się skończył, a reżyserzy zrezygnowali z totalizujących ambicji na rzecz podejścia bardziej indywidualnego. Inscenizacja ma być zapisem intymnego kontaktu z dramatem, którego interpretacja zapośredniczona jest przez wrażliwość reżysera, osobiste doświadczenie, formację ideową, co z jednej strony sprzyja pojawianiu się wielkich osobowości twórczych, z drugiej prowokuje oskarżenia o zdradę autora, skłonność do efekciarstwa i nowości za wszelką cenę, czytanie bardzo różnych tekstów poprzez pryzmat wciąż tych samych reżyserskich obsesji. Krzysztof Dix (doktorant Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim) na kolejnej lekcji w ramach Alchemii teatralnej na przykładzie inscenizacji Don Giovanniego Mozarta z ostatnich lat realizowanych przez najważniejszych twórców europejskiego teatru (m.in. Krzysztof Warlikowski, Petera Brooka, Clausa Gutha) pokaże, na jak wiele rozmaitych, niepodobnych do siebie sposobów opracować można ten sam materiał dramaturgiczny.

 

godz.10.55 - II LO w Świdnicy
godz.11.50 - III LO w Świdnicy
godz.13.40 - I LO w Świdnicy

 

terminy lekcji prof. M.Kocura w ramach Alchemii teatralnej

 

 

29 września - SZALEŃSTWO W TEATRZE 

13 października 

10 listopada

Lekcję odbywają się w Sali Cysterskiej - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, zawsze o godz.12.00
Wstęp wolny

Lekcja "Od minimalizmu do przepychu czyli o teatralnych modach w XX i XXI w" poprowadzi Krzysztof Dix.

 

Lekcję o teatrze

„Od minimalizmu do przepychu czyli o teatralnych modach w XX i XXI w.” – poprowadzi Krzysztof Dix

 

 

Druga połowa XX wieku była w historii europejskiego teatru okresem dynamicznych i wielokierunowych zmian. W tym właśnie czasie doszło do zasadniczych przewartościowań, które trwale wpłynęły na myślenie o roli i zadaniach reżysera u ukształtowały naszą teatralną współczesność. Tekst dramatu, tradycję inscenizacyjną, kwestię wierności autorowi zaczęto traktować o wiele swobodniej, co z jednej strony przyczyniło się do prawdziwego wybuchu kreatywności artystów i bezprecedensowej stylistycznej różnorodności dzisiejszego teatru, z drugiej zaś wciąż prowokuje rozmaite pytania i oskarżenia – m.in. o powierzchowność takiego podejścia, brak ideowej i estetycznej korespondencji między tekstem a jego sceniczną realizacją, skłonność reżyserów do łatwych prowokacji i ich schlebianie własnemu ego.

 

 

Krzysztof Dix (doktorant Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim) na kolejnej lekcji w ramach Alchemii teatralnej opowie na wybranych przykładach konkretnych sztuk, jak na przestrzeni ostatnich 50 lat, jak zmieniały się teatralne mody oraz o wielkich indywidualnościach – od Luchina Viscontiego po Krzysztofa Warlikowskiego – które miały największy wpływ na kształtowanie się nowych tendencji. 

 

godz.8.00 - III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

godz.10.55 - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

GODZ.12.40 - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

lekcja prof. M.Kocura

 

Zaplanowane lekcje o teatrze z prof.Morosławem Kocurem w 2017 r.

 

Laboratoria teatralne w XX wieku - 7 października

 

Teatr współczesny, jak wiele rewolucji, rodził się w odosobnieniu. Profesor M.Kocur opowie o kilku pionierskich projektach artystycznych, realizowanych na peryferiach, przez małe zespołu opętanych sztuką szleńców pod wodzą charyzmatycznych wizjonerów. Najsławniejszy z nich, Jerzy Grotowski, ostatecznie nawet nazwał swój zespół wprost Teatrem Laboratorium.

 

Pejzaż po Grotowskim – 4 listopada

Wykład "Mężczyzna w teatrze"

Serdecznie zapraszamy na wykład „MĘŻCZYZNA W TEATRZE”, który wygłosi prof. Mirosław Kocur 3 GRUDNIA 2016 o godz.12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.

 

Mirosław Kocur – reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UWr, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.

wykład prof. M.Kocura 'KOBIETA W TEATRZE"

Serdecznie zapraszamy na wykład „KOBIETA W TEATRZE”, który wygłosi prof. Mirosław Kocur 29 października 2016 o godz.12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.

 

Mirosław Kocur – reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UWr, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.

 

Wykład "CIAŁO W TEATRZE"

 

Serdecznie zapraszamy na wykład „Kult opętania w Brazylii”, który wygłosi prof. Mirosław Kocur – 8.10.2016-godz.12.00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

 

Mirosław Kocur – reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.

 

wykład „Ludzie i lemury na Madagaskarze”,

Serdecznie zapraszamy na wykład „Ludzie i lemury na Madagaskarze”, który wygłosi prof. Mirosław Kocur – 14.11.2015-godz.13.00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, ul.Franciszkańska 18

 

 

 

Mirosław Kocur – reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”

 

 

 

wygłosi profesor Mirosław Kocur

 

24 października - Kultu opętania w Brazylii

 

 

 

14 listopada - Szamani w Nepalu

 

Mirosław Kocur – reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1979) oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST (1986). Publikuje m.in. w „Teatrze” i „Dialogu”.