ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA SZTUKĘ TEATRALNĄ 2020

Świdnica 30.06.2020

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

Jury w składzie:

  1. Andrzej Błażewicz
  2. Juliusz Chrząstowski
  3. Mateusz Witkowski

Tegoroczna edycja konkursu na sztukę teatralną dowodzi, że całe przedsięwzięcie na dobre nabrało ogólnopolskiego charakteru. Świadczy o tym przede wszystkim liczba zgłoszeń pochodzących spoza naszego regionu. To swoiste poszerzanie pola dotyczy również form i rejestrów literackich, po które sięgali uczestnicy i uczestniczki – od tekstów postdramatycznych do dramatu opartego na rymach regularnych. O wspomnianej różnorodności świadczy choćby fakt, że w kategorii „dorośli” główne nagrody trafiły do autorów/autorek radykalnie różnych tekstów. Niezależnie od narzędzi, nurtów i stylistyk, w których zakotwiczone były zwycięskie dramaty, pewne jest jedno: uczestnicy, bez względu na kategorię wiekową, korzystają z błogosławieństwa, jakie daje nam literatura: próbują poznać człowieka, w całej jego złożoności, a przy tym „wyrazić niewyrażalne”

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE

WYRÓŻNIENIE – 150 ZŁ
Justyna Luśnia „OSTATNI DZIEŃ HARÓWY”

kategoria SZKOŁY ŚREDNIE

NAGRODA 400 zł
Karolina Warzecha „na pewno (nie)INSTRUKCJA obsługi betonu BY BOB BUDOWNICZY”

kategoria DOROŚLI /dwie równorzędne nagrody/

NAGRODA 400 zł
Urszula Lewartowicz „NIEW(INNY)”

NAGRODA 400 zł
Bartosz Konstrat „Układ trawienny”

WYRÓŻNIENIE 150 zł
Krzysztof Chronowski „TOUCHÉ!”

Gratulujemy

Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury