BACZYŃSKI.

WOKÓŁ SETNEJ ROCZNICY URODZIN KRZYSZTOFA KAMILA.

 Sto lat temu urodził się Krzysztof Kamil Baczyński.

Postanowiliśmy przypomnieć twórczość tego poety pokolenia „Kolumbów” i przyjrzeć się jego liryce i jej obecności wśród młodego i nieco starszego pokolenia.

Naszą intencją jest  uważne spojrzenie na wiersze  poety.

Owocem naszych działań warsztatowych, rozmów i analiz będzie film, jako zapis prób zmierzenia się z interpretacją i recytacją utworów Baczyńskiego, jak i próbą odczytania sensu tekstów w kilkadziesiąt lat od ich napisania.

WAŻNE :
NA PONIEDZIAŁEK PROSZĘ PRZECZYTAĆ KILKA WIERSZY K.K. BACZYŃSKIEGO

SPOTYKAMY SIĘ NA ZOOMIE 8 LUTEGO O GODZ.17.00

LINK DO SPOTKANIA  PRZEŚLĘ  NA GRUPĘ, KTÓRĄ DODATKOWO STWORZĘ, NAZYWAĆ SIĘ BĘDZIE „ALCHEMIA BACZYŃSKI”

KOLEJNE SPOTKANIE NA ZOOMIE 15 LUTEGO O GODZ.18.00