Karolina Warzecha –studentka IV roku Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Zajmuje się improwizacją, teatrem muzycznym oraz ożywianiem form teatralnych.
Absolwentka projektu, od 2022 roku prowadząca zajęcia Alchemii teatralnej.