W okresie staropolskim Polacy rzadko pisali oryginalne dramaty, ale żyli teatrem na co dzień. Polskim wkładem do wczesno-europejskiego teatru nie były teksty, ale strategie performatywne. Jest to obszar szczególnie zaniedbany we współczesnym piśmiennictwie naukowym, zdominowanym przez teorie i praktyki badaczy anglosaskich, mało użyteczne do interpretacji sztuki polskiej. Wstępne wyniki badań prof. Kocura zostały opublikowane przez prestiżowy Cambridge University Press jako rozdział Staropolska: Theatres of Identity w przełomowej monografii A History of Polish Theatre (2022). Profesor podczas wykładu przybliży treść badań.

 

 

Profesor Mirosław Kocur to reżyser teatralny, historyk i teoretyk teatru. Wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim i w Akademii Sztuk Teatralnych (filia we Wrocławiu).  Projektował i budował mosty na Pogórzu Karpackim, uczestniczył w przedsięwzięciach Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, był kierownikiem artystycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie (1987-1990) i dyrektorem międzynarodowego festiwalu sztuki „Broken Walls” w Kalifornii (1991). W roku 2005 otrzymał stypendium naukowe od fundacji Fulbrighta. Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i Stanach Zjednoczonych. Opublikował „Teatr antycznej Grecji” (2001, Nagroda indywidualna MENiS i „Dolnośląski Brylant Roku”), „We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie” (2005, Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego), „Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich” (2010), „Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza” (2012) oraz „Źródła teatru” (2013).

13 listopada, godz. 12.00
sala teatralna ŚOK, Rynek 43

Wstęp wolny. Grupy prosimy o kontakt (Halina Szymańska, tel. +74 851-56-53; mail: h.szymanska@sok.com.pl).