Lekcja teatralna profesora Mirosława Kocura  POST-TEATR

Skąd taki tytuł nowego wykładu profesora Mirosława Kocura? Przedrostek „post” wywodzi się z łaciny. Znaczy „po”, „później”, „w następstwie”. Początkowo był używany w słowach zapożyczonych z łaciny, jak „postscriptum”. Współcześnie karierę zrobiły takie wyrazy jak „postmodernizm”, czy „ponowoczesność”. Zwykło się tak określać procesy kulturowe następujące po epoce dominującej. W konstrukcji „post-teatr” profesor chce dokonać podobnego zabiegu. Wiele działań współczesnych artystów wykracza poza klasyczne rozumienie teatru jako sztuki przedstawiania spektakli, czy miejsca spotkań profesjonalnych aktorów z widzami. Wszystkie tradycyjne kategorie takie jak teatr, spektakl, aktor, widz, scena czy reżyser w XXI wieku stały się płynne, trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Teatr współczesny to sztuka „po teatrze”, jakim był teatr dotychczas.

Mirosław Kocur opowie o najważniejszych artystach i projektach, które wyznaczają nowe kierunki rozwoju sztuk performatywnych w odpowiedzi na gwałtowne przemiany kulturowe i eskalację różnorodnych zagrożeń.

Lekcja udostępniona będzie od 2 czerwca (godz. 12.00) na stronach www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl, portalu Facebook oraz na kanale YouTube Świdnickiego Ośrodka Kultury.