74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu SZTUKA TEATRALNA - 2017

Świdnica 23.06.2017

 

 

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

 

Jury w składzie:

1. Mateusz Pakuła

2. Mateusz Witkowski

3. Juliusz Chrząstowski

 

Tegoroczny zestaw propozycji konkursowych jasno pokazuje, że uczestnicy w dalszym ciągu chętnie sięgają po romantyczną antynomię "jednostka a społeczeństwo". Warto zauważyć, że zakres poruszanych tematów został w tym roku poszerzony o takie kwestie, jak destrukcyjny wpływ zbyt nabożnie pojmowanej popkultury czy problem zaburzeń psychicznych, które nierzadko dotykają również najmłodszych i które spotykają się ze społecznym odium. Cieszy fakt, że uczestnicy coraz chętniej sięgają po nielinearne formy narracji, co pozwala im na pełniejsze wykorzystaniu potencjału, jaki drzemie we współczesnych formach dramatycznych.

 

Po przeczytaniu wszystkich dramatów postanowiło przyznać:

 

kategoria GIMNAZJA

 

I NAGRODA 300  zł

 Julia Wabik „Destrukcja bezustanna”

 

2 równorzędne II NAGRODY   po  150 zł

Amelia Pudzianowska „Opłata za powietrze”

Aleksandra Król  „Moje miejsce na piedestale”


kategoria SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

I NAGRODA  - 300 zł

Filip Pawlik „GAGAISM”

 

II NAGRODA – 150 zł

Jakub Wacławek „Pieśń trolla”

 

Kategoria DOROŚLI

 

2 równorzędne II NAGRODY   po  150 zł

Maja Hypki „Obiecujący”

Rafał Kępiński „GRAMY, GRAMY, GRAMY czyli: ZAGRAĆ SIEBIE”

 

GRATULUJEMY !!!!!

Konkurs SZTUKA TEATRALNA

 

SZTUKA TEATRALNA – ALCHEMIA TEATRALNA 2017

 

 

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej , nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych ( +19 lat)

3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej  należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na dramat” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. 
Dramat (napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinien liczyć maksymalnie  10 stron w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
Dramat należy przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz  nadesłać lub dostarczyć do 2 czerwca 2017.
Decyduje data stempla pocztowego.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury w czerwcu 2017.

5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkół gimnazjalnych,  I w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,  I w kategorii dorosłych ( po 400 zł każdej kategorii ), dodatkową nagrodą będzie wystawienie dramatu przez grupy warsztatowe.

6. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

 

10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska
     h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653

 

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu SZTUKA TEATRALNA - 2016

Świdnica 24.06.2016

 

 

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

 

Jury w składzie:

1. Mateusz Pakuła

2. Mateusz Witkowski

3. Juliusz Chrząstowski

 

Tegoroczne propozycje konkursowe pokazały, że uczestnicy coraz częściej rezygnują z tradycyjnej formy dramatycznej na rzecz innych gatunków i konwencji. W zestawie otrzymanych przez nas tekstów znalazło się nawet miejsce dla przewrotnego monodramu (a może antymonodramu?) rozpisanego na role. Autorzy coraz częściej kierują swoją uwagę w stronę aktualnych, publicystycznych tematów. W tym roku nacisk padł przede wszystkim na wątki związane z emigracją.

Dowodzi to, że uczestnicy mają świadomość, iż dramat może stanowić narzędzie dialogu lub krytyki dotyczącej naszej rzeczywistością. Wielu uczestników zdecydowało się na nadanie swoim utworom metanarracyjnego charakteru, innymi słowy: ich prace koncentrowały się na temacie twórczości jako takiej, gest pisarski stał się w ten sposób polem autotelicznej refleksji nad istotą tworzenia literatury. Pracując nad werdyktem, jury skupiło się przede wszystkim na takich walorach, jak językowa i formalna kreatywność oraz warsztatowe umiejętności pozwalające na nadanie tekstowi dramatycznemu odpowiedniej, świadomej kompozycji.

 

 

Po przeczytaniu wszystkich dramatów postanowiło przyznać:

 

kategoria GIMNAZJA

I NAGRODA 300  zł

 Julia Wabik „SKAŻONA MATERIA”

 

2 równorzędne II NAGRODY   po  150 zł

 

Kacper Sowa „KRYZYS TWÓRCZY ARTYSTY”

Aleksandra Król „JESTEM AGLOMERACJĄ”

 


kategoria DOROŚLI



I NAGRODA  - 400 zł

 Barbara Elmanowska „KRÓTKI MONOLOG Z KOTEM W TLE”

 

II NAGRODA – 300 zł

Mariola Mackiewicz „NA WYLOCIE”

 

III NAGRODA – 200 zł

AGNIESZKA Depta  „SPRAWA Z GÓRY WIADOMA”

 

 

GRATULUJEMY !!!!!

 

 

jury konkursu SZTUKA TEATRALNA

PRACE W KONKURSIE 'SZTUKA TEATRALNA" oceniać będzie jury w składzie:

 

Mateusz Pakuła – dramatopisarz i dramaturg. Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (Smutki tropików) oraz trzykrotny finalista tego Konkursu. Wielokrotny finalista Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej i laureat 19 edycji tego Konkursu. Finalista Talentów Trójki 2013, nominowany do nagrody TVP Kultura Gwarancje Kultury 2010/,

Mateusz Witkowski – redaktor naczelny i współzałożyciel portalu Popmoderna.pl. Absolwent krytyki literackiej na Wydziale Polonistyki UJ, obecnie doktorant i pracownik Katedry Krytyki Współczesnej na tym samym wydziale. Reporter portalu Gazeta.pl i recenzent w dziale „Książki” portalu Wirtualna Polska.

 

Juliusz Chrząstowski – pochodzący ze Świdnicy aktor na scenie Narodowego Starego Teatru stworzył ponad 30 zapadających w pamięć, naszkicowanych wyrazistą kreską postaci – jak choćby brawurowy Ram Gerszon w „Towiańczykach…”, egoistyczny, znudzony kochanką Henryk Zaręba w „Sprawie Gorgonowej” duetu Janiczak/Rubin czy zagrany w kontrze do warunków Orcio w „Nie-boskiej komedii. WSZYSTKO POWIEM BOGU!” Demirskiego/Strzępki, za którą w roku 2015 otrzymał prestiżową nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza za najlepszą kreację aktorską w sezonie 2014/2015 . W rodzinnym mieście aktywny jako instruktor teatralny i reżyser spektakli realizowanych w ramach projektu „Alchemia Teatralna”.

 

WAZNE : Dramat należy przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz  nadesłać lub dostarczyć do 3 czerwca 2016.

konkurs SZTUKA TEATRALNA - 2016 rok

SZTUKA TEATRALNA – ALCHEMIA TEATRALNA 2016

 

 

 

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej , nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych ( +19 lat)

3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej  należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na dramat” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. 
Dramat (napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinien liczyć maksymalnie  10 stron w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
Dramat należy przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz  nadesłać lub dostarczyć do 3 czerwca 2016.
Decyduje data stempla pocztowego.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury w czerwcu 2015

5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkół gimnazjalnych,  I w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,  I w kategorii dorosłych ( po 400 zł każdej kategorii ), dodatkową nagrodą będzie wystawienie dramatu przez grupy warsztatowe.

6. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

 

10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska
     h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu SZTUKA TEATRALNA

Świdnica 23.06.2015

 

 

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

 

Jury w składzie:

1. Mateusz Pakuła

2. Mateusz Witkowski

3. Juliusz Chrząstowski

 

Prace przesłane na tegoroczny konkurs dobrze ukazują kilka wyraźnych tendencji. Po pierwsze: dramaty autorstwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dowodzą, że młodzież przykłada coraz większą wagę do aktualnych problemów społecznych i politycznych. Aby się do nich odnieść, uczestnicy szukają własnego języka literackiego, często decydując się na formy eksperymentalne i śmiałe stylizacje nawiązujące do literatury epok wcześniejszych. Po drugie: uczestnicy konkursu coraz lepiej radzą sobie z tak zwanym idiomem konwersacyjnym, czyli - najprościej rzecz ujmując - żywiołem mowy potocznej. Autorzy chętnie odchodzą od tradycyjnych form dramatycznych, co jasno dowodzi, że nie są im obce "trendy" wyznaczające kierunek współczesnego dramatopisarstwa oraz zjawisko postdramatyczności.

 

 

Po przeczytaniu wszystkich dramatów postanowiło przyznać:

kategoria GIMNAZJA

 

NAGRODA 1 – 400 zł
Kacper Poradzisz „WOMBAT”

 

Wyróżnienie – 100 zł
Julia Wabik „Podłoga i inne dziwactwa”

kategoria SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

 

3 Wyróżnienia po 100 zł
Aurelia Myśliwska „Obróć się”
Jakub Pawlicki „Vovk”

Natalia Jarno „Siostry”

kategoria DOROŚLI

NAGRODA I – 400 zł
Andrzej Błażewicz „LAST MINUTE”

 

 GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sztuka teatralna

 

SZTUKA TEATRALNA – ALCHEMIA TEATRALNA 2015

 

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej , nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych ( +19 lat)

3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej  należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na dramat” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. 
Dramat (napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinien liczyć maksymalnie  10 stron w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
Dramat należy przygotować w wersji elektronicznej i papierowej oraz  nadesłać lub dostarczyć do 3 czerwca 2015.
Decyduje data stempla pocztowego.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury w czerwcu 2015

5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkół gimnazjalnych,  I w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,  I w kategorii dorosłych ( po 400 zł każdej kategorii ), dodatkową nagrodą będzie wystawienie dramatu przez grupy warsztatowe.

6. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

7. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury. 

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.

 

10. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska
     h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA, ZAPRASZAMY DO PISANIA